CoronaCorona restriktioner
Med anledning av FHMs nya direktiv vid
sammankomster gäller följande:
Tävlande, funktionärer och ledare kommer
in utan restriktioner annat än att tänka på
att hålla avstånd och tvätta sig ordentligt,
som vi redan alla är inkörda på.
De som vill besöka friidrottshallen som
publik ber vi ta med vaccinationsbevis
som visas upp vid ingången till hallen.
Bevis på att man redan haft Covid räcker inte.
Vi följer med detta de restriktioner som FHM har.