PM aktiva

Läs noga igenom allt som rör Ert tävlande, särskilt reglerna
kring "Öppet hus" på lördag 09-12 för P/F 9-11.


Corona restriktioner
Med anledning av FHMs nya direktiv vid sammankomster gäller följande:
Tävlande, funktionärer och ledare kommer in utan restriktioner annat än att tänka på att hålla avstånd och tvätta sig ordentligt, som vi redan alla
är inkörda på.
De som vill besöka friidrottshallen som publik ber vi ta med vaccinationsbevis som visas upp vid ingången till hallen.
Bevis på att man redan haft Covid räcker inte.
Vi följer med detta de restriktioner som FHM har.


Länk till PM

PM

PM funktionärer

Mängdfunktionär 

På Luciaspelen lördag och söndag önskar vi ha samtliga mängdfunktionärer (krattare, mätare, uppropare, ribbfunktionärer med mera) på plats senast 30 minuter före grenstart. 

Det första du gör är att pricka av dig i funktionärsrummet/funktionärscafét, där får du också din funktionärsväst som återlämnas på samma ställe efter avslutat funktionärsuppdrag för dagen.  

Du som ska vara funktionär på fredagen den 10 december, titta i funktionärsschemat vilken tid du ska vara på plats. 

 

Grenledare 

Grenledare ska vara på plats senast 1 timme före grenstart. 

Pricka först av dig i funktionärsrummet/funktionärscafét och hämta din funktionärsväst. Lämna funktionärsvästen i samma rum efter avslutat uppdrag. 

Efter avprickningen söker du upp tävlingsledningen Jan Engman för genomgång av din funktion. 

Var på plats vid din funktion senast 30 minuter innan grenstart för att instruera mängdfunktionärerna. Se till att rätt utrustning finns på plats. Upprop med de tävlande äger rum 20 minuter innan start. 

 

För alla funktionärer 

Kom i tid. Det finns ett antal parkeringsplatser vid Sätrahallen, om du parkerar fungerar parkeringsapp (så slipper du stå i kö). Tänk på att ta med gymnastikskor som får vara inomhus, vi är på tävlingsområdet. 

Läs igenom tävlings-PM innan tävling. 

Om du har uppdrag som omfattar mer än 4 timmar så får du lunch på plats när det passar i grenprogrammet eller när det kommer en lunchavbytare. 

Har du ett uppdrag som omfattar mindre än 4 timmar så finns det dryck och pepparkakor. 

Tänk på att det är många som tävlar för första gången, vilket innebär att det finns många nervösa föräldrar. Det är viktigt att vi peppar alla barn oavsett klubbtillhörighet. 

Inom friidrotten precis som inom alla olika idrotter så finns det många regler, vi följer alltid reglerna för att det ska bli rättvist, riktigt och roligt för alla.

Länk till funktionärsschema 

Om du inte hittar dig själv någon av dagarna vänligen kontakta luciaspelen@lidingo.fri, alla funktionärer behövs. 

Corona restriktioner: Med anledning av FHMs direktiv vid sammankomster gäller följande:
Tävlande, funktionärer och ledare kommer in utan restriktioner annat än att tänka på att hålla avstånd och tvätta sig ordentligt.

Tack för att just du ställer upp som funktionär! 

Funktionärsansvarig, Kerstin Hvalgren