Stafettcupen

Stafettcupen baseras på de fyra stafettkategorier, F/P11, F/P13, och P/F15 

Vi har tak på samtliga stafetter 

F/P 11

F/P13 

F/P 15 

6 heat/klass för att kunna hålla tidsprogrammet.

 

Lagsammansättning varje stafettlag bestå av 2 tjejer och 2 killar. Vi kommer alltså inte tillåta lag utan tävlan under Luciaspelen 2023 om det är ont om startplatser.

 

Laguppställning lämnas in när nummerlapp hämtas ut senat 1 timme innan grenstart. sista man i laget bär lagets nummerlapp.

 

Avprickning sker i och med uthämtning av nummerlappen och inlämning av laguppställning.


Kommer något lag ej till start informera gärna infotältet så stryks laget.

 

Sträckordning är tjej-kille-tjej-kille. För samtliga klasser får man plocka från de yngre åldersklasserna. Ingen löpare får springa i mer än ett lag.

Upprop är vid spjutnätet som ligger bredvid kulringarna 20 minuter före grenstart. 


Håll koll på vilken start tid du tillhör genom att kolla tidsprogrammet.


Poäng fördelas för placering i stafetten F/P11, F/P13 & F/P15  Endast de sex högst placerade föreningarna får poäng i skalan 7- 5- 4- 3- 2- 1p (det är fulla poäng som ges även om det är för få startande lag i någon klass). Har samma klubb fler lag per klass får man endast poäng för det bäst placerade laget (7- och 8:e placerade lag kan få poäng om två lag framför dem är från samma förening). Ett diskat lag får 0 p.

 

Startsträcka/banor

Alla lag startar på skilda banor och springer efter två kurvor in på gemensam bana.

 

Växelzoner
Alla lag växlar inom växlingszonen som är 10 meter bakom till 10 meter framför mållinjen. Info ges på plats!


Här hittar du skiss över flödet i hallen under fredagens stafetter